و طرح کسب و کار معدن متالورژی و علم مواد

و طرح کسب و کار معدن متالورژی و علم مواد- و طرح کسب و کار معدن متالورژی و علم مواد ,طرح کسب و و طرح کسب و کار معدن متالورژی و علم مواد. مراکز رشد و پارکهای علم ... صنعت تولید مواد غذایی و ...کار و فناوری - پودمان کسب و کارکار و فناوری - پودمان کسب و کار - آموزش کتاب کاروفناوری دوره اول متوسطه - کار و فناوری - پایه هفتم هشتم نهم

تکنولوژی GCM

توسعه محصولات جدید از زمان تأسیس آن بخش مهمی از GCM cluture است. تیم R & D GCM از 78 مهندس ارشد ساخته شده است. هفت مهندس برتر برنده کمک های ویژه دولت مرکزی هستند که برای این برجسته هستند.