ایده های جدید کسب و کار کوچک

کار و کسب های کوچک | فروش به کار و کسب های کوچک- ایده های جدید کسب و کار کوچک ,برای برخی از محصولات و خدمات، کار و کسب های کوچک به عنوان مشتری ایده آل در نظر گرفته می شوند.ایده های کسب و کار جدید را چگونه در زندگی روزمره بیابیم ...ایده های کسب و کار جدید را کارآفرینان بزرگ با توجه به فرصت‌ها در زندگی روزمره می‌یابند.

تکنولوژی GCM

توسعه محصولات جدید از زمان تأسیس آن بخش مهمی از GCM cluture است. تیم R & D GCM از 78 مهندس ارشد ساخته شده است. هفت مهندس برتر برنده کمک های ویژه دولت مرکزی هستند که برای این برجسته هستند.