Voorwaarden

 

Regionaal KarakterSikkens Quality Painters Lokaal hebben hun werkgebied in een bepaalde regio in Nederland. Voor Quality Painters regio Arnhem is dat een deel van Gelderland. Iedere groep Sikkens Quality Painters Lokaal voert zijn eigen regionale Goede Doelen Klus uit. Daarom is het een voorwaarde dat het goede doel een regionaal karakter heeft en zich bevindt in het genoemde werkgebied van Sikkens Quality Painters Lokaal. Wilt u weten of een plaatsnaam binnen het werkgebied valt? U kunt dit bekijken door via onderstaande link een postcodecheck te doen. Als uw postcode voorkomt, valt uw woonplaats binnen het werkgebied.


Doe hier de PostcodeCheck! 


Waarom deze postcodecheck?
Sikkens Quality Painters is toch een landelijke organisatie?

Dat klopt. Sikkens Quality Painters is een landelijke organisatie, maar de aangesloten leden worden regionaal ondergebracht bij de Sikkens Quality Painters Lokaal.

Welzijn, Cultuur of Beweging:
Juist vanwege onze maatschappelijke betrokkenheid hebben we deze drie doelen gekozen. Zaken die vaak iets minder onder de aandacht komen maar juist heel belangrijk zijn.

Direct aanwijsbaar en eenmalig doel:
Idee van een Goede Doelen Klus is om zaken die anders niet uitgevoerd hadden kunnen worden, alsnog mogelijk te maken. Of om instellingen/verenigingen die een enorme tegenslag hebben gehad weer op de rit te krijgen (bijvoorbeeld een buurthuis dat nodig opgeknapt moet worden). In de aanmelding dient duidelijk omschreven te worden waar een Goede Doelen Klus voor wordt ingezet.

Goede onderbouwing:
Bij de onderbouwing is het belangrijk dat u aangeeft waar een Goede Doelen Klus voor nodig is, voor welk project het is en wie er profijt van heeft. 

Publiciteit:
Uiteraard is uw vereniging of instelling bereid om met ons het succes te delen en bent u bereid mee te werken aan regionale publiciteit. Als u hiervoor suggesties heeft of ingangen, is dat zeker raadzaam om te vermelden. 

Procedure:
Voor Sikkens Quality Painters Lokaal is het zeer belangrijk dat onze leden zeggenschap hebben over de keuze van een Goede Doelen Klus.
Om deze reden zullen de leden van de Sikkens Quality Painters Lokaal in oktober uit alle inzendingen een "Goede Doelen" Klus kiezen, welke op een nader te bepalen datum in overleg zal worden uitgevoerd. Doorgaans zal dit worden uitgevoerd tijdens de wintermaanden.

Na bepaling van de definitieve keuze wordt deze bekend gemaakt op de internetsite van Sikkens Quality Painters Lokaal. Uiteraard zal de definitieve keuze feestelijk uitgereikt worden. Ook is er gelegenheid om uw Goede Doel tijdens de uitreiking kort te presenteren.
 

Grootte van het project:
Voor een "Goede Doelen" Klus wordt er per lid (bedrijf) van de Sikkens Quality Painters groep een max. van 40 werkuren ingezet (regio Arnhem heeft 6 leden = 240 uur)

Hiervoor zal eventueel vooraf een calculatie worden gemaakt door de Sikkens Quality Painters Lokaal groep.
 

Aard van werkzaamheden:
De te verrichten werkzaamheden hebben uitsluitend betrekking op; Schilderwerken en/of wandbekleding (Bi.Bu) incl. de benodigde materialen in de ruimste zin van het woord en gelden niet voor werkzaamheden van: Bouwkundige aard en/of huren van materialen zoals bvb steigers/hoogwerkers of dergelijke.

   

Heeft U naar aanleiding van het bovenstaande interesse om zich aan te melden en/of verzoeken om verdere informatie. Kunt U contact opnemen. U wordt dan zo spoedig mogelijk benaderd.